Pf Office Karnataka – Address,   Contact Number, Helpline, Customer Care, Phone Number, Email Address, Website, Helpline Number.

 

 

Information About  Pf Office Karnataka with Address, Phone Number, Contact Number, Timing, Email Address, Enquiry Number, Claim Status, Helpline Number, Customer Care, Website, and Other Application Tax Details.

 

PF Office Toll-free Number to Click Here

PF Office Customer Care Number to Click Here

 

 

Pf Office Karnataka

Address:  Bhavishyanidhi Bhavan, No. 13, Raja Ram Mohan Roy Road, (KN). BENGALURU-I – 560 025

Phone Number:  918022216566

Contact Number: 080- 22230188

Customer Care No: 18604251068

Helpline Number: 1800118005

Whatsapp Number: 6364264449

Email Id: ro.bangalore1@epfindia.gov.in

Working Time – 9:15 AM to 5:45 PM

Website:  www.epfindia.gov.in

SMS Service: “EPFOHO UAN” to 7738299899

Miss Call Service: 01122901406             

 

 

Our Important Tropic

PF Tollfree PF Office
PF Whatsapp PF Customer Care
PF Complain PF Claim
Phone Number Contact Number
PF Payment PF Correction

 

 

ಹೆಸರು: ಪಿಎಫ್ ಆಫೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಳಾಸ: ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಭವನ, ನಂ. 13, ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, (ಕೆಎನ್). ಬೆಂಗಳೂರು-I – 560 025

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 918022216566

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 080- 22230188

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ: 18604251068

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1800118005

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6364264449

ಇಮೇಲ್ : ro.bangalore1@epfindia.gov.in

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.epfindia.gov.in

SMS ಸೇವೆ: “EPFOHO UAN” 7738299899 ಗೆ

ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆ: 01122901406

 

 

EPf Office Karnataka Road map Location

 

 

Pf Office Karnataka Complain Number

Details  Particulars
Head Office Address EPFO Head Office, New Delhi Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi – 110 066.
   
HelpLine Number 1800118005
   
EPF Balance 011-22901406
   
SMS Service 7738299899
   
EPF Employee employeefeedback@epfindia.gov.in
   
EPF Employer employerfeedback@epfindia.gov.in
   
Grievance support-gms@epfindia.gov.in
   
Complaints Email gms@epfindia.gov.in

 

 

Pf Office Karnataka

Pf Office Karnataka

 

 

PF Related Query :

 • How can I check my PF balance?
 • What do you mean by provident fund?
 • What is provident fund in salary?
 • How can I check my PF amount online?
 • What is the basic salary limit for PF?
 • Who is applicable for provident fund?
 • How do I check my PF balance in passbook?
 • How much provident fund is deducted from salary?
 • Is it compulsory to deduct provident fund?
 • Why PF is not deducted from salary?
 • What is the salary limit for ESI 2019?

  

 

List of PF offices in India    
Agra Jammu Pune
Bandra Jamnagar Raipur
Bhopal Jamshedpur Ranchi
Chennai Jodhpur Rohtak
Coimbatore Karnal Salem
Delhi Kochi South Delhi

 

 

PF Office Number

PF Office Toll-free Number

From Pf Office Karnataka to HOME PAGE